NEW! After School Sensory Therapy Program - download flyer for information . . .

POLSKIE FUN KID PARTY kryty nadmuchiwane urodzin NJ - Polish kid Party NJ

NJ Najlepszy 100% Gara? JUMPING nadmuchiwane KIDS MIEJSCE Birthday Party

Dzieci uwielbiaj? skaka? i odbijaj? si? na naszych pontonów.

W tym roku, to dlaczego nie da? dziecku wype?nione zabaw? przyj?cie urodzinowe, którego nigdy nie zapomnisz! Dbamy o przygotowanie i oczy?ci? do Twojej strony dla dzieci. Na JUMPnasium za?atwiamy to wszystko tak mo?na si? zrelaksowa? i by? go?ciem na w?asnym przyj?ciu. Nasze obiekty s? jasne. Nasz personel jest dobrze wyszkolonych i entuzjazmu. Nasze urz?dzenia s? bezpieczne i przyjazne dziecku. Mamy funkcj? du?y ksi??yc bounce nadmuchiwane tych, gigantyczne slajdy, nadmuchiwane pn?cza, bouncerów, tor przeszkód, interaktywne gry, zaj?cia malucha i wiele wi?cej. Ch?opców i dziewcz?t nas kochaj?!!

Kid Fun Birthday Party Centrum kryty NJ
 

POLSKIE FUN KID PARTY

 

POLSKIE FUN KID PARTY kryty nadmuchiwane urodzin NJ-Polish Kid Party NJ

last minute specials

New Jersey Playground review Jumpnasium

 

Kid Fun Birthday Party Center Indoor NJ
Featuring large moon bounce inflatables, giant slides, inflatable climbers, bouncers, obstacle courses, interactive games, toddler activities, and more.
Book Party | Open Jumps | Order Cake | Specials | Site Map | Privacy Policy | Admin | Admin 2